Nové kurzy Kundalíni jógy v Antakaraně!

Sat Nam milí příznivci jógy!

V lednu 2014 pro vás opět chystám kurzy KY v Ostravě-Zábřehu v centru osobního rozvoje Antakarana. Ve spolupráci s centrem připravujeme 2 kurzy – znovu kurz „Čakry v praxi“ a nově kurz „Já jsem žena“. Každý z kurzů bude probíhat 1x ta 14 dní. Více informací naleznete na webu Antakarany pod mým jménem. Zde jsou vypsány všechny termíny a data plánovaných kurzů.

Pokud byste měli zájem o kurz Čakry v praxi, prosím o závaznou přihlášku na moji mailovou adresu do 6.1.2014 (kurz bude začínat 13.1.), v případě kurzu „Já jsem žena“ je vhodné se přihlásit do 13.1. (kurz začíná 20.1.)

Budu se na Vás opět těšit v příjemném prostředí centra Antakarana, kde naleznete také útulnou čajovnu s možností malého občerstvení a posezení.

S úctou,

Jana B.K.Wilczková

Komentáře